منو

سینک اخوان

سینک اخوان 75 محصول وجود دارد

 • ابعاد سینک 34*18 سانتی متر سینک کورین تک لگنه (زیر سنگی ) تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر دارای عمق 20 سانتی متر مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای کیفیت و ظرافت در طراحی قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • قطر سینک 51 سانتی متر. تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان عمق لگن 16 سانتی متر همراه سرریز میزان ضخامت وزق استیل 0.8 میلی متر کیفیت و ظرافت در طراحی مجهز به سیفون و بست های فلزی با دوام دارای فوم کم کننده صدا و فوم کم کننده صدا گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 50*120 سانتی متر سینک دولگنه استنلس استیل روکار محصول نیمه فانتزی پر فروش استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر میزان عمق لگن 15 سانتی متر مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا سینی با آب رو مناسب قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه گارانتی 10 ساله شرکت بیمکث

  حمل: ریال 0
 • ابعاد 18*34 سانتی متر سینک تک لگنه کورین استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا تولید شده از بهترین کیفیت استنلس استیل مجهز به سیفون-تخته گوشت-بست های فلزی دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر میزان عمق 20 سانتی متر گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 60*120 سانتی متر سینک نیمه فانتزی دولگنه روکار محصولی پر فروش با قیمت مناسب تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر دارای عمق لگن 15 سانتی متر قیمت و کیفیت بالاتر نسبت برند های مشابه استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست مجهز به سیفون گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد 60*120 سانتی متر سینک دو لگنه استنلس استیل سینک نیمه فانتزی اخوان تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر دارای عمق لگن 15 سانتی متر استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا مجهز به سیفون-نوار آب بندی-فوم کم کننده صدا- ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 34*34 سانتی متر سینک یک لگنه کورین تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان عمق لگن 20 سانتی متر دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر کیفیت و ظرافت در طراحی قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه مجهز سیفون-تخته گوشت-بست های فلزی گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 50*116 سانتی متر سینک دو لگنه استنلس استیل میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست میزان عمق لگن 14 سانتی متر مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه سینی با آب رو مناسب ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 60*120 سانتی متر سینک دو لگنه روکار اخوان استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا سینی طرح دار با آب رو مناسب قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل طراحی شده در تنوع لگن چپ و لگن راست مجهز به سیفون-بست های فلزی-فوم کم کننده صدا گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • قطر سینک 55 سانتی متر تولید شده از بهترین کیفیت استنلس استیل کیفیت و ظرافت در طراحی میزان عمق لگن 16 سانتی متر دارای ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر مجهز به سیفون-بست های فلزی با دوام برخورداری از نوار عایق بندی پی یو-فوم کم کننده صدا گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 50*120 سانتی متر سینک نیمه فانتزی دو لگنه استیل تولید شده از استنلس استیل دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر میزان عمق لگن لگن 16 سانتی متر سینی با آب راه مناسب تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کننده صدا-بست فلزی گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعادمحصول 50*116 سانتی متر سینک دو لگنه استنلس استیل میزان ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست میزان عمق لگن 14 سانتی متر مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه سینی با آب رو مناسب ضمانت 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 60*120 سانتی متر سینک دو لگنه روکار نیمه فانتزی تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر میزان عمق لگن 0.6 میلی متر تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا لگن سرریز دار و طرح سینی کریستالی گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 34*34 سانتی متر سینک تک لگنه زیر سنگی تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر میزان عمق لگن 20 سانتی متر مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-بست های فلزی گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 34*40 سانتی متر سینک تک لگنه استنلس استیل دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر استنلس استیل با درصد با آلیاژ بالا کیفیت و ظرافت در طراحی نوار آبندی پی یو-بست های با دوام برخورداری از عمق لگن 20 سانتی متر مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 50*80 سانتی متر دارای یک لگن و یک سینی میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی متر دارای سیفون-سبد پلاستیکی-مایع پولیش مجهز به بست های بادوام استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا سینی دارای آب رو مناسب دارای عمق لگن 18 سانتی متر گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 40*34 سانتی متر سینک تک لگنه کورین تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر میزان عمق لگن 20 سانتی متر کیفیت و ظرافت در طراحی مجهز به سیفون-تخته گوشت شیشه ای برخورداری از نوار آب بندی-بست های فلزی گارانتی 10ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد 60*80 سانتی متر استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا سینک تک لگنه روکار استنلس استیل با درصد آلیاژ بالا محصولی پر فروش و  زیبا میزان ضخامت ورق استیل 0.8 میلی کتر دارای عمق لگن 20 سانتی متر مجهز به سیفون-سبد پلاستیکی-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 60*100 سانتی متر سینک دولگنه روکار  تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل میزان عمق لگن 15 سانتی متر دارای ضخامت ورق استیل 0.6 میلی متر استنل استیل با درصد آلیاژ بالا کیفیت و ظرفت در طراحی تولید شده در تنوع لگن چپ و لگن راست مجهز به سیفون-نوار عایق بندی-فوم کم کننده صدا گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
 • ابعاد سینک 40*40 سانتی متر سینک تک لگنه کورین محصولی پر فروش قیمت و کیفیت مناسب نسبت برند های مشابه تولید شده از بهترین کیفیت ورق استیل دارای ضخامت ورق استیل 1.2 میلی متر میزان عمق لگن 20 سانتی متر گارانتی 10 ساله شرکت اخوان

  حمل: ریال 0
نمایش 1 - 20 از 75 آیتم
مقایسه